RAHAKAS VALVONTA-ALA ON LAINSUOJATON KULTAKAIVOS

"Kauppiaiden maksavat asiakkaat äänestävät kumipyörillään, jos valvontayhtiöön ei voi luottaa."

wertyuio

Yritysrikollinen etsii tuottavimman ja suotuisimman toimialan

Siinä missä yksittäinen kuluttaja voi syyllistyä rikoksiin, voi hän omistaa suoraan tai välillisesti osakeyhtiöitä. Useita yrityksiä perustamalla, yksittäisen yhtiön tahraantuminen, ei vaaranna liiketoimintaa.

Alan käytännön osaamisella ei ole talousrikolliselle merkitystä, palkatut työntekijät huolehtivat käytännön työstä.

Verotuksellisesti useat saman toimialan yritykset, mahdollistavat laillisen ja laittoman veronkierron, jonka maksaa maksumääräyksen jälkeen toistamiseen, kuluttaja.

On oikeustajun vastaista ajatella, että julkinen osakeyhtiö voisi olla rikollinen.  Suomessa media puhuu mielellään yksittäisistä rikoksista. Italialiassa tiedetään, että jo oliivin tai juuuston syöminen voi rahoittaa mafiaa.

 

PIENI LIIKEVAIHTO % ON VEROTTAJAN VIHOLLINEN

Toisinaan samalla paperialalla, samoin vastuin ja säännöksin, toiset yritykset näyttävät lähes kannattamattomilta.

Alisuoriutuvat yhtiöt toimivat lähes yksinomaan pysäköintialueilla, joihin ei tarvitse tehdä mittavia investointeja, puomeja tai omistaa valvottavia kiinteistöjä.

Herää kysymyksiä, maksetaanko pysäköinninvalvojille liikaa vai onko sakkopaperi lehtikultaa?

YKSITYISIÄ PYSÄKÖINNIN VALVONTAYRITYKSIÄ (2018)

Autoparkki Norden Oy

Liikevaihto: 13,5 milj.

Nettotulos: 1,6 milj.

Liikevaihto % = 11,85

 

Q-Park Finland Oy

Liikevaihto: 37,8 milj.

Nettotulos: 1,7 milj.

Liikevaihto % = 4,49

 

APV Aluevalvonta Oy

Liikevaihto: 1,7 milj.

Nettotulos: 43 000 euroa

Liikevaihto % = 2,53

 

ParkkiPate Oy

Liikevaihto: 6,5 milj.

Nettotulos: 134 000 euroa

Liikevaihto % = 2,06

 

PERINTÄTOIMISTOJEN LIIKEVAIHTO % (2018)

Intrum Oy; 17,84

OK Perintä Oy; 10,89

Lowell Suomi Oy; 10,40

KTC Finland Oy; 3,22

 

Parkkipate Oy, UPV Uudenmaan pysäköinninvalvonta Oy, APV Alueellinen oysäköinninvalvonta Oy, Suomen Aluevalvonta Oy, Cityparkki™ ja KTC Finland Oy - Tomi ja Reijo Järvisen vastuunalaiset yhtiöt/bulvaanitoiminimet, joiden alla harjoitetaan yksityistä pysäköinninvalvontaa, agressiivista perintää ja kuluttajiin kohdistuvia oikeustoimia.

 

YKSITYISESTÄ PYSÄKÖINNINVALVONNASTA EI OLE LAKIA

Tieliikennelain mitätöinti päiväksi, osoittaisi miten suojaton kuluttaja on. 

Lakialoite yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on juuttunut oikeusministeriöön, huolimatta merkittävän julkisen vallan käytöstä, jota sakkoperusteisen maksun määrääminen on.

Siinä missä pikavippilainsäädännön suhteen yritetään pysyä vastuuttomien toimijoiden perässä, 60€:n perusteettomia maksumääräyksiä ei ole koettu riittävän suureksi haitaksi.

Perusteeton maksumääräys = vaikeasti todistettava petosrikos 

Osa kyseenalaisten maksumääräysten velvoittavuudesta, perustuu lainhengen vastaisiin keinoihin, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä yksittäisinä tekoina.

Kuluttajasuojalain laiminlyönnit, tietolakirikkomukset ja sopimusoikeuden periaatteiden laiminlyönnit - yhdistettynä agressiiviseen perintään, ovat petoksia.

 

VIRANOMAISTEN KEINOT OVAT RAJATUT

Polkupyörävarkaudesta tai yksityisoikeudellisista maksumääräyksistä, ei poliisille voi vakavasti otettavana jättää tutkintapyyntöä. Tutkinta keskeytetään valta-osassa tapauksia, ennen rikosilmoitusjäljennöksen postitusta.

Yksityisoikeudellisten maksumääräyksien perintäkulut ja korot katkaisevat sinnikkäimmänkin tutkintaa odottavan.

Kuluttajariitalautakuntaan päätyy murto-osa tapauksista, siellä alan ongelmat tunnetaan satojen valitusten myötä. Kuluttajariitalautakunnan suositukset eivät ole lainvoimaisia sellaisenaan, mikä mahdollistaa rikollisen toiminnan jatkumisen.

"Kuluttajariitalautakuntaan valitetaan usein yksityisistä pysäköinnin valvontamaksuista. Valituksen perusteena on yleensä se, että kuluttaja ei mielestään ole tehnyt maksuun velvoittavaa sopimusta. Samalla tavoin kuin muissakin yksityisoikeudellisissa vaatimuksissa on maksua vaativan tahon näytettävä, että hänellä on oikeus periä maksu. Jollei näyttöä esitetä tai voida esittää, ei kuluttajalta voida sitä periä."

Oikeuslaitokseen, lähtee vallitsevassa tilanteessa taistelemaan, joko todella varakas tai naiivi, kulut ovat tähtitieteelliset mahdolliseen hyötyyn verrattuna.

 

KISSANPÄIVÄT PÄÄTTÄVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ EI KAIVATA

Kuljettajan toteennäyttäminen, eli peruste maksumäärykselle, saati perintätoimille, tekisi valta-osan maksumääräyksistä, kannattamattomaksi näyttää toteen.

Laki vaikuttaisi miljoonien liikevaihdon laskuna, myös rehellisten yhtiöiden toimintaan, siksi kommentit alan edustajilta, ovat linjassa keskenään;

Q-Park Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Sirelius, MTV Medialle 16.6.2019;

"Ylilyöntejä tehneet toimijat, ovat poistuneet alalta lähes vuosikymmen sitten ja valvonta-ala ei ole mikään kultakaivos."

Sirelius kuvasi 46000€ pysäköintiriitaa;

"Yleensä ottaen ikäväksi, mutta kiistojen taustalla on usein ihmisten välinpitämättömyys. Ihmiset eivät välitä säännöistä. Enimmäkseen se on sitä, että ihmiset kokeilevat kepillä jäätä ja tekevät tyhmiä ratkaisuja. Se on sama kuin kävelisi maitopurkin kanssa kaupasta ulos." 

Vastuuttomimmat eivät kommenttipyyntöihin edes vastaa.

Vakiolause; "ParkkiPatelta ei tavoitettu ketään kommentoimaan tapausta"

Haastattelupyyntö yksityisen pysäköinninvalvonnan ongelmista, alan edustajalta, on yhtä validi, kuin kysyä parturilta; Kannattaako leikata hiukset?

 

KULUTTAJAN MAHDOLLISUUDET

REKLAMAATIO-OIKEUS VASTUUTTOMIEN TOIMIJOIDEN ASIAKKAANA

Reklamaatioiden perusteet ja tosiseikat sivuutetaan ja jätetään täysin huomiotta, sillä rikosoikeudelliseen vastuuseen ei toiminnasta joudu. Reklamaatioiden valmiita vastauksista sopivin lähetetään reklamoineelle sen mukaan mitä hän kiistää. Vastaus tulee antaa 30 päivän kuluessa, kuten yksityisen pysäköinnin valvonnan liiton (SPAL) eettisissä ohjeissa edellytetään. Asukaspysäköintipaikkaa koskevissa kiistoissa kuukaudessa ehtii muodostua 1800€ velkataakka a60€/päivä, jo ennen ensimmäistä vastausta, joka ei ole reklamaation käsittely vaan vastaus reklamaatioon.

Reklamaatiot hylänneisiin henkilöihin ei ole mahdollista ottaa yhteyttä, sillä vastaukset annetaan yleisimmin nimettöminä, toimintaa harjoitetaan postilaatikko osoitteesta ja yhteyshenkilöistä tai vastuuhenkilöiden yhteystietoja ei ole saatavissa. Asiakaspalvelijoita on ohjeistettu kieltäytymään reklamaatioihin liittyvistä kommenteista, eivätkä he ota kantaa reklamaatioita edesauttaakseen.

Edes kuluttajariitalautakunnalle annettuihin allekirjoittamattomiin vastineisiin ei vastuuhenkilöt laita nimeään. Kuluttajariitalautakunnan maksumääräyksiä käsittelevän jaoston käsittelyaika on noin 12kk ja äärettömän riskialttiin tuomioistuinkäsittelyn kesto ka. 1,5-2vuotta, joten aiheettomien maksumääräysten oikaisemisesta koituva riski ja käsittelyviiveet ovat pysäköintialan rikollisen toiminnan turvaavaa;  YLE - Harva valittaa maksumääräyksistä

Rikoksen uhriksi kokiessaan voi tehdä rikosilmoituksen. Kun tutkintaa ei aloiteta, voi nostaa kanteen käräjäoikeuteen, omat kulut maksaen. Vastaajaksi merkitset pysäköintialaan erikoistuneen yrityksen, jonka liikevaihto on 6-38 miljoonaa, sakkopaperista.

Mitä jos et pysty näyttämään toteen heidän lainvastaisia tapoja?

Ei kannata - ja siihen he luottavat.

 

Jarkko Hyöppönen

 

_____________________________________________