Jaa sosiaalisessa mediassa

MIKSI PARKKIPATE JA KTC FINLAND PYRKII OIKEUSSALIIN?

dfghjkl

PITÄÄ KYLVÄÄ, JOTTA VOI NIITTÄÄ

Liiketoiminnan kannalta on perusteltua haastaa oikeuteen puolustuskyvyttömimmät asiakkaat ja murskata heidät lakitiimin ylivoimalla, yksittäinen voitto on perusta jatkolle.

Oikeuteen Parkkipate co KTC Finland, on vienyt heille kannattavimmat tapaukset, jotka olisi usein voitu estää ja selvittää jo reklamaatioprosessin aikana. Haastetuille ei luovuteta reklamaatioita tai asiakasrekisteritietoja, joilla puolustautua valheellisilta väitteiltä ja osoittaa oikeudelle, ettei riitaa ole Parkkipaten puolelta haluttu selvittää. Mahdollinen rikosprosessin edellyttävä sanktio tietosuojalakirikoksesta on mitätön oikeudessa saavutettuun euromääräiseen hyötyyn nähden.

 

OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ ON MUOKATTAVA

Oikeuslaitokseen on kylvettävä ennakkotapauksia ja oikeuskäytäntöä, jatkossa pelikentän ollen otollinen massoittain tuotaville kuluttajille. Voitetun oikeusprosessin tuomio, sovelletaan jatkossa oikeuskäytäntöön.

Oikeuskäytännön muuttuessa riittävän suosiolliseksi valvontayhtiölle, läpi saadaan kaikki tapaukset, joihin pystytään luomaan riittävän "uskottava näyttö". Parkkipate/Cityparkki on vienyt oikeuteen mitättömiä velkariitoja, oikeuskäytäntöä muokatakseen. Toinen syy on puhtaasti taloudelllinen; todellisia asianajokuluja ei oikeuslaitoksen käyttämisestä kerry, sillä laki- ja perintätoimisto KTC Finland on viiden pysäköintiyhtiön ohella Järvisen perheen omistama. Asianajolaskuina tuoloutetut kulut haetun velan lisäksi ovat tuottoa Tomi ja Reijo Järvisen organisaatiolle.

 

KULJETTAJA ON HANKALA SELVITTÄÄ

Valvontayhtiöt eivät haluaisi selvittää kuljettajia. Valvontayhtiön näyttötaakka muodostuisi suurimmassa osassa maksumääräyksistä kannattamattomaksi näyttää toteen. Oikeuskäytäntöä muuttamalla ongelma poistuu.


Parkkipate/KTC Finland, kylvi taannoin hovioikeuteen asti n.100€ riita-asian. Taloudellisesti järjetön, mutta strategisesti liiketoimintasuunnitelman toteutumisen edellytys. Seuraava oikeuteen tuotava voi tuottaa jo 46000€.

Perheen omistuksessa oleva KTC Finlandin juristi laskuttaa ka. 10 000€ pelkästä käräjäoikeusvaiheesta. Lasku lankeaa maksumääräyksistä käräjille haastetulle, huolimatta pysäköintimaksujen laillisuudesta tai määrästä. Asianajokulut ovat puhdasta tuloa Parkkipate/Cityparkki/APV/UPV syndikaatille.

 

TAVOITTEENA KUNNALLISEN PYSÄKÖINNINVALVONNAN TILA

Merkittävämpi syy oikeudenkäynneille on oikeuskäytännön kautta toteutuva kunnallista pysäköintiä vastaava tila - ajoneuvolle annettu sakko riittää.

Vastuuton toimija saavuttaa tilan välillisesti, kuluttajien jättäessä aiheettomatkin maksumäärykset reklamoimatta, valvontayhtiön jatkaessa perintää, oikeustoimilla uhaten. Kuluttajien nähtyä, kuinka ajoneuvoon jollain tapaa liittyvä, voidaan tuomita menettämään omaisuutensa valvontayhtiölle, kannattaa maksaa ennen kuin on liian myöhäistä.

Voitetut oikeudenkäynnit ja niiden uutisoinnit toimivat mainoksina. Pelotevaikutus on alan termein; vakiintunut käytäntö. Kun käytäntö vakiintuu, "laille ei ole tarvetta".

 

SEURAUKSENA NÄYTTÖTAAKAN KÄÄNTYMINEN VASTAAJALLE

Valvontayhtiötä reklamoinut ja maksusta kieltäytyvä haastetaan kuljettajaa selvittämättä oikeuteen ja velvoitetaan yksilöimään kuljettaja.

Muuttuneen oikeuskäytännön myötä oikeus voi perustellusti alkaa edellyttämään sitä. 

Oikeuslaitoksen tulkittua lakia lähtökohdasta, että autoon liittyvän läheisen tulee tietää ja yksilöidä kuljettaja, (HO: S18/470) kumoaa se sopimuslain velvoitteen siitä, että valvontayhtiön tulee toteennäyttää heidän välistään sopimusta rikkonut kuljettaja.

Suurin osa uhreista on tavallisia kansalaisia, joilla ei ole mahdollisuutta, voimia, eikä resursseja riitauttaa oikeudessa lainvastaista toimintaa tai puolustaa oikeuksiaan palkatuin alan käytännöt tuntevin asiamiehin. Jos on ilmeisen erehtymisen vaara tai olosuhteet, joissa inhimillisiä tai alueesta johtuvia sekaannuksia voi syntyä - sinne hakeutuvat toimimaan myös talousrikolliset.

 

Jarkko Hyöppönen